جنوب شرقی

کندز شهری در شمال افغانستان است که به عنوان مرکز ایالت کندز فعالیت می کند. جمعیت این شهر در حدود 268 هزار و 893 نفر است که باعث می شود ششمین شهر بزرگ افغانستان و بزرگترین شهر در قسمت شمال شرقی کشور باشد.

درباره ما
اجتماعی
September 18, 2020