هایلند مرکزی

بلخ یکی از 34 استان افغانستان است که در شمال این کشور واقع شده است. این منطقه به ولسوالی ها تقسیم می شود و جمعیتی در حدود 1،245،100 نفر را در خود جای داده است که یک جامعه چند قومی و بیشتر یک جامعه فارسی زبان است. شهر مزار شریف به عنوان مرکز استان فعالیت می کند. فرودگاه بین المللی مزار شریف و کمپ مارمال در لبه شرقی مزار شریف قرار دارند.

درباره ما
اجتماعی
September 18, 2020